Slider
Nasi Uczniowie ciężko pracują i uczą się zdalnie. Ale  nie tylko spędzamy razem czas wirtualnie na nauce : rozmawiamy, wspieramy się, żartujemy - to bardzo ważne dla nas wszystkich.